News
     Introduction
     Committees
     ICC History
     Date and Venue
     Plenary Lectures
     Topics
     Language
     Budget
     Call for Papers
     Social Programs
     Exhibition
     Climate
     Accommodation
     On-line Registration
     Contribution
     Contact us
     Links
     Login
 

ICC EXECUTIVE COMMITTEE

    Chairman, Prof. J.H.W. de Wit, Delft University of Technology, The Netherlands
    First Vice-Chairman, Prof. Ir A. Pourbaix, Belgian Center for Corrosion Study, CEBELCOR, Belgium
    Second Vice-Chairman, Prof Tooru Tsuru, Tokyo Institute of Technology, Japan
    Past Chairman, Prof. D. Landolt, École Polytechnique F¨¦d¨¦rale de Lausanne, Switzerland
    Secretary, Prof. P. Schmuki, University of Erlangen-Nuremberg, Germany

16th ICC ORGANIZING COMMITTEE

    President, Prof. Wei Ke, Institute of Metal Research, China
    First Vice-President, Prof. J.H.W. de Wit, Delft University of Technology, The Netherlands
    Second Vice-President, Prof. Ir A. Pourbaix, Belgian Center for Corrosion Study, CEBELCOR, Belgium

    Prof. R. Ballinger, Massachusetts Institute of Technology, USA
    Prof. G. Frankel, Ohio State University, USA
    Prof. En-Hou Han, Institute of Metal Research, China
    Dr. R.D. Kane, InterCorr, USA
    Prof. Kyoo Young Kim, Pohang University of Science and Technology, South Korea
    Prof. C. Leygraf, Royal Institute of Technology, Sweden
    Mr. Jeff H. Littleton, NACE, USA
    Prof. R. Newman, UMIST, UK
    Prof. Lijie Qiao, University of Science and Technology Beijing, China
    Prof. Tooru Tsuru, Tokyo Institute of Technology, Japan
    Prof. Jinwu Xu, University of Science and Technology Beijing, China
    Prof. D.J. Young, The University of New South Wales, Australia
    Prof. Yu Zuo, Beijing University of Chemical Technology, China

HONORARY COMMITTEE

    Prof. C. N. Cao, Zhejiang University, China
    Prof. J. R. Galvele, National Commission of Atomic Energy (CNEA), Argentina
    Prof M. J. Graham, National Research Council, Canada
    Prof. R. M. Latanision, Massachusetts Institute of Technology, USA
    Prof. P. Marcus, National Science Research Center (CHRS), France
    Prof. J. R. Scully, University of Virginia, USA
    Prof. T. Shibata, Fukui University of Technology, Japan
    Prof. R. W. Staehle, Minnesoda University, USA
    Prof. M. Stratmann, Max-Planck Institute for Iron Research, Germany
    Prof. G. E. Thompson, UMIST, UK
    Prof. Victor A. Timonin, All-Russian Research Institute of Corrosion, Russia
    Prof. J. Xiao, University of Science and Technology Beijing, China

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

    Chairman, Prof. Wei Ke, Institute of Metal Research
    First Vice-Chairman, Prof. Yu Zuo, Beijing University of Chemical Technology
   
Second Vice-Chairman, Prof. Wen-Ta Tsai, Cheng Kung University

Xinde Bai

Zigan Ge

Wei Ke

Changjian Lin

Bei Cao

Xingpeng Guo

Changrong Li

Leyun Lin

Guangzhang Chen

En-Hou Han

Di Li

Feng Lu

Wuyang Chu

Yedon He

Helin Li

Mingxu Lu

Junhua Dong

Jian He

Jing Li

Zhu Lu

Fuxin Gan

Baorong Hou

Meishuan Li

Lijie Qiao

Jinjie Gao

Xinguo Hu

Xiaogang Li

Hansun Shen

Kewei Gao

Xiaochun Ji

An Lin

Shizhe Song

Hui Sun

Wuji Wei  

Chunchun Xu

Qinjing Zhang

Wen-Ta Tsai

Lishi Wen

Naixin Xu

Weiguo Zhang  

Fuhui Wang

Yongji Weng  

Dejun Yang

Xiaohong Zhang

Guangrong Wang

Jianhua Wu  

Wu Yang

Xiaolin Zhang

Jianqiu Wang

Yinshun Wu

Jianqin Zhang

Yu Zuo

Dan Wei

Bingshi Xu

Qifu Zhang

    General Secretary: Prof. Yinshun Wu
    Scientific Secretaries: Prof. En-Hou Han, Prof. Lijie Qiao

 

 


ˇˇCopyright (C) 2003-2004 Chinese Society for Corrosion and Protection
ˇˇContact
mail@16ICC2005.com
for Question